Mon to Fri: 09:00 - 18:00

MOSConsult DMT2019 03

Стартираме рубриката „Втора генерация в бизнеса“, за да представим развитието на секторите дървообработване и мебелна промишленост у нас. Голяма част от фирмите са семейни и в началото са били управлявали от първото поколение, което е създало основите на бизнеса още в годините на прехода. Сега обаче е времето на втората генерация, която крачи уверено и внедрява нови технологии,е съобразява с актуалните тенденции в производството и се опитва да привлича млади хора, които да започнат работа в сектора.

Павел Димов е член на УС на БКДМП и управляващ партньор на МОС Роботикс. Той споделя за началото на своя професионален път в сектора и разказа как неговото семейство го мотивира да работи и поеме фирмата.

Четете повече в статията на B2B Media или чрез линка тук.