Mon to Fri: 09:00 - 18:00 / Tue: 09:00 - 22:00

imos PLAN/NET XML

 

МОС Консулт може да ви помогне с конфигуратора на imos PLAN или imos NET. С тези конфигуратори не е нужно да чертаете / създавате шкафове, а просто да ги щраквате заедно, като използвате избора от конфигуратора. Създаването на XML файлове и специфични за клиента библиотеки за мебели в imos iX CAD е една от възможностите. Също така можем да ви помогнем и подкрепим с управлението на системата imos NET, всички необходими файлове и всичко свързано с нея.