Mon to Fri: 09:00 - 18:00 / Tue: 09:00 - 22:00

imos

Софтуер за мебелен и интериорен дизайн

imos CAD|CAM непрекъснато подкрепя производителите на мебелен и интериорен дизайн от продажбата, през планирането, презентацията и дизайна, до финалното производство. Специфични 3D дизайн инструменти са свързани с модерните машини и новите комуникационни платформи, така че индивидуална мебел или комплексните дизайн концепции да бъдат реализирани ефикасно. Точността в детайлите и състава осигурява сигурност в производствения процес. Модулната структура на imos CAD|CAM позволява постъпкова интеграция в компанията.

 

  • imos_iX_2019_Top10_Part_1_EN

 

imos iX Strategy