Mon to Fri: 09:00 - 18:00

Проектен мениджмънт - автоматизация и оптимизация


Ефективни са тези решения, които са индивидуално оптимизирани и внедрени за вас. Именно поради тази причина не е достатъчно просто да копирате и съчетаете елементи от няколко системи. 

Нашата цел е да разработим подход, които да ви донесе ползите, към които се целите. Благодарение на нашия опит в спецификата на мебелната индустрия, ние сме способни да придобием реалистичен поглед върху потенциала на вашата фирма. Това ни дава основата да разработваме нови идеи, да ви покажем потенциални алтернативи и да внедряваме специализирани решения, които са параметеризирани по вашите планове, продукти и възможности.

 

Ние проектираме и оптимизираме вашите процеси и информационни канали.

 

Моделиране на процеси

Ние калибрираме вашите процеси според бизнес стратегията ви и изискванията на пазара. За разработката на "идеален" процес е важно да елиминираме всички вътрешни бариери, интерфейси, загуби и некачествени процеси. Автоматизираме рутинни операции, определяме отговорностите и дефинираме необходимата информация. Вашите ползи са в скоростта на процесите, оптимизирано управление, както и съкратени разходи за персонал и администрация.

Консултации във връзка със софтуерната среда

Решенията за нови IT системи и софтуер са стратегически решения с дълготраен ефект. Използвайки ефективни решения, устойчиви във времето, вие ще подобрите качеството на данните, управлението на голям брой разнообразни продукти и ще снижите разходите за персонал. Ние ви предлагаме нашите съвети и планираме вашата организационна и IT концепция, както и изискванията към спецификацията.

Увеличена производителност на машинния парк

Оптималната употреба на машини и линии е един от основните фактори за успех. Ние ще ви покажем как да избегнете забавяне и загуби, както и да увеличите производителността и оптимизацията на материалите. За да направим това, ние използваме организационни инструменти като анализ на операциите, анализ на Парето, бенчмаркинг, визуализация и превантивна поддръжка. Използваме специални софтуерни решения за поддръжка и отстраняване на проблемите, както и за визуализация на процесите. Важно за вас: Нашата намеса е измерима.