Mon to Fri: 09:00 - 18:00

Поддръжка

 

След вече настроена система, обучен персонал и създадена база данни, ние продължаваме да ви помагаме във всяко едно начинание свързано със софтуерните продукти. Дори и при перфектно настроен софтуер, проблеми винаги възникват рано или късно, било поради човешка грешка или компютърна неизправност. Ние осъзнаваме това и сме готови винаги да помогнем, независимо от мащабите на проблема.

Поддръжката, която извършваме е върху всеки отделен компонент на програмата, базите данни на клиентите ни, преинсталация и конфигурация на софтуера, добавяне на нови артикули и т.н. Ние можем да ви помогнем с всичко, с което вие самите не можете или нямате времето да се справите.

Не се колебайте да потърсите помощ.