Mon to Fri: 09:00 - 18:00

Packing Just in Time

Най-хубавите неща остават за накрая! В края на 2017 година (5ти и 6ти декември) в демо фабриката на фирма МОС Консулт в град Варна се проведе първото по рода си събитие за региона, презентация на един пълен автоматизиран производствен процес – от продажбата и конфигурацията на мебели и интериорен дизайн от краен клиент в онлайн среда до финалната машина за разкрой на кашони и последващия пакетаж на съответното изделие. 

Industry 4.0 Technologies

Статия 6 от 6 на тема Индустрия 4.0 - представена от МОС Консулт.

В новия брой на списанието обсъждаме роботизацията в дървопреработвателния бранш, кои процеси могат да бъдат роботизирани и кои са основните проблеми, които се срещат.

Industry 4.0 Comparison History

Статия 5 от 6 на тема Индустрия 4.0 - представена от МОС Консулт.

В новия брой обсъждаме съвременните машини в дървопреработвателния бранш и каква роля играят в пълната автоматизация на едно производство.

industrial automation

Статия 4 от 6 на тема Индустрия 4.0 - представена от МОС Консулт.

В новия брой обясняваме повече за Облачните платформи (Cloud Platforms) и големи масиви от данни (Big Data).

Industry 4.0 Factory

Новата статия част от рубриката на МОС Консулт Индустрия 4.0 представена само в новия брой 3 на списание DMT.

Този път статията е на тема Manufacturing Execution Systems (MES) софтуер за управление и обратна връзка от машинният парк на едно производство.

Industry 4.0 thumb

Част 2 от 6, в която се дискутира началната точка на подаване на информация, а именно процесът по продажба на мебели и интериорен дизайн.