Mon to Fri: 09:00 - 18:00 / Tue: 09:00 - 22:00

На 25.04. по време на тазгодишното изложение ТехноМебел 2018, организирано от Лесотехнически университет София се проведе кръгла маса на тема "Индустрия 4.0 - Перспективи и предизвикателства пред дървообработващата и мебелната промишленост в България"

След повече от два месеца курсът ни по основи на Виртуална Реалност организиран съвместно с ТУ Варна приключи успешно.

С удоволствие искаме да съобщим, че първата успешно преминала изпитна сесия по imos CAD CAM в Технически Университет Варна, факултет ФИТА (факултет по изчислителна техника и автоматизация), специалност ИРСА (индустриални роботизирани системи и автоматизация) вече е факт.